Wij zijn op zoek naar:

Lid van de Klachtencommissie Cliënten

Soliciteer direct Datum sluiting: 31 juli 2024

Zorgorganisaties De Zorggroep, Thuiszorg Helpende Hand, La Providence, Vincent Depaul, Sint Jozef, Proteion en Land van Horne zoeken twee nieuwe leden voor hun gezamenlijke klachtencommissie.

Wat doet de klachtencommissie
De Klachtencommissie behandelt klachten op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en kan indien dit gevraagd wordt adviseren over het in behandeling geven van klachten op grond van de Wet zorg & dwang (Wzd). 

Per klachtbehandeling wordt een zittingscommissie samengesteld bestaande uit tenminste drie leden en wordt er voor de klachtbehandeling voor deze commissie een voorzitter aangewezen.

De klachtencommissie is gericht op het gezamenlijk doorgronden van het probleem en het vinden van een oplossing met een aanpak gericht op mediation en bemiddeling tussen partijen. De commissie informeert de raad van bestuur van de bij de klacht betrokken zorginstelling(en) en geeft advies over eventueel te nemen acties door de raad van bestuur.

Functie
In de functie als lid van de Klachtencommissie bent u in samenwerking met de voorzitter en overige leden verantwoordelijk voor de behandeling van klachten die worden ingediend bij de Klachtencommissie. De zittingstermijn bedraagt drie jaar waarbij eenmaal een verlenging van deze termijn mogelijk is. Kandidaten die een binding hebben met de bij de Klachtencommissie aangesloten instellingen of zelf werkzaam zijn bij één van deze
instellingen zijn uitgesloten van sollicitatie op deze functie.


Taken

 • Het deelnemen aan het onderzoek naar de ontvankelijkheid en de gegrondheid van een klacht;
 • De beslissing gemotiveerd en schriftelijk vastleggen en mededelen aan de klager, de verweerder en het bestuur;
 • Deelnemen aan hoorzittingen;
 • Het bewaken dat de uitspraak van de Klachtencommissie op een voor de klager begrijpelijke wijze wordt verwoord;
 • Mede zorgdragen voor een goed gemotiveerde schriftelijke uitspraak, eventueel in combinatie met aanbevelingen aan de raden van bestuur van de instellingen conform de Klachtenregeling;
 • Voeren van intern overleg met de Klachtencommissie;
 • Voeren van (jaarlijks) overleg door de Klachtencommissie met de raden van bestuur van de bij de Klachtencommissie aangesloten instellingen.

 

Algemeen profiel lid van de Klachtencommissie
De Klachtencommissie bestaat uit vijf leden. In de Klachtencommissie hebben ten minste een jurist en een arts/specialist ouderengeneeskunde zitting. De Klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Leden van de Klachtencommissie hebben vanuit hun professie inzicht in zowel de belangen van een cliënt als die van een zorginstelling.

Profiel
De Klachtencommissie zoekt twee nieuwe leden. Gezien de samenstelling en de competenties van de vertrekkende leden van de Klachtencommissie komen we graag in contact met kandidaten met een verpleegkundige en/of medische achtergrond. Verpleegkundigen en artsen/specialisten ouderengeneeskunde met belangstelling voor en affiniteit met de werkzaamheden van de Klachtencommissie worden dan ook nadrukkelijk
uitgenodigd te reageren op de vacature.

De kandidaat:

 • heeft affiniteit met het werkterrein verpleging, verzorging en thuiszorg;
 • heeft inzicht in de verschillende posities van klager en aangeklaagde;
 • stelt zich onbevooroordeeld en onpartijdig op;
 • heeft het vermogen om kritisch en analytisch te denken;
 • heeft goede communicatieve en oplossingsgerichte vaardigheden;
 • is empathisch, integer en besluitvaardig;
 • heeft bij voorkeur ervaring met klachten, klachtenregelingen en/of klachtencommissies.

 

Belangstelling
Kandidaten kunnen uiterlijk tot en met 31 juli 2024 hun belangstelling voor de functie per mail kenbaar maken bij de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie:

Secretariaat Klachtencommissie
Postbus 694 5900 AR
VENLO
email: klachtencommissieclienten@dezorggroep.nl

Beknopte informatie over de selectieprocedure
De selectieprocedure vindt plaats in augustus 2024. Gedurende deze periode heeft u als kandidaat in de week van 19 of 26 augustus gesprekken met de directeur/bestuurder Marian
van Engelenburg van zorginstelling Sint Jozef te Meijel die namens de bestuurders van de overige aangesloten zorginstellingen de selectieprocedure uitvoert. Ook een gesprek met
(een afvaardiging van) de cliëntenraad van zorginstelling Sint Jozef maakt deel uit van de selectieprocedure. De cliëntenraad van Sint Jozef treedt tijdens de selectieprocedure op als
afgevaardigde namens de cliëntenraden van de overige cliëntenraden van de bij de Klachtencommissie aangesloten zorginstellingen.

Bezoldiging
Bezoldiging vindt plaats per behandelde casus en per bijgewoonde vergadering. Daarnaast vindt vergoeding van de reiskosten plaats

Vragen?
Voor vragen en nadere informatie kunt u contact opnemen met:

de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie
Mevrouw L. van Uden
E: klachtencommissieclienten@dezorggroep.nl

de directeur/bestuurder die de selectieprocedure uitvoert namens de bij de Klachtencommissie aangesloten zorginstellingen
Mevrouw M. van Engelenburg
T: (077) 46 67 878
E: info@sintjozef.n

Stichting Land van Horne is een organisatie die zich richt op zorg, wonen en welzijn. Wij bieden (thuis)zorg en diensten in gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck, Someren en Leudal.

Door het brede dienstenpakket en de spreiding van de vele locaties in de regio kunnen wij goede, veilige en passende zorg bieden aan onze cliënten. Thuis, of dicht bij huis.

Deze zorg wordt gerealiseerd door een team van ruim 2.700 professionele en betrokken medewerkers en 1.300 vrijwilligers die het welbevinden van de cliënten vooropstellen. Onze medewerkers staan stil bij morele vragen die zich kunnen voordoen in de zorgrelatie, met als doel een hoge kwaliteit van zorg en werkgeluk voor zichzelf en met elkaar.

, Land van Horne

Zorgorganisaties De Zorggroep, Thuiszorg Helpende Hand, La Providence, Vincent Depaul, Sint Jozef, Proteion en Land van Horne zoeken twee nieuwe leden voor hun gezamenlijke klachtencommissie.

MBO niveau 4,
HBO,
WO

Soliciteer direct

Contactpersoon

Mail

Sollicitatieprocedure

Sollicitatie

 

Wij bekijken je sollicitatie zorgvuldig en binnen een week na de sluitingsdatum weet je of we je uitnodigen voor een gesprek.

Gesprek

 

We maken graag kennis met je in een eerste sollicitatiegesprek dat online of bij ons op kantoor plaatsvindt.

Vervolggesprek

 

We zijn enthousiast over het eerste gesprek en nodigen je graag uit voor een vervolggesprek. Soms is een assessment of extra gesprek onderdeel van de procedure.

Aanbieding

 

Je krijgt een echte indruk van je mogelijke nieuwe werkplek als je een dag kunt meebeleven.

Welkom collega!

 

Bevalt het ons beiden, dan schudden we elkaar de hand en maken we alles in orde. Je kunt aan de slag!

Soliciteer direct

Zit er nu geen baan voor jou bij? Meld je aan voor onze vacature alert. Vacature alert